Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Aš ir mano miestas

Ramygala, įsikūrusi apie 25 km į pietus nuo Panevėžio, šalia magistralės Via Baltica, prie Nevėžio intako - Upytės, yra vienintelis miestas Panevėžio r. Jam miesto teises suteiktos 1957 m.
Sklando legendos, jog kadaise šiuose kraštuose medžiodavęs kunigaikštis su palyda. Pavargę medžiotojai čia apsistodavę nakvynei ir ramiai išsimiegodavę, todėl šią vietą ir imta vadinti Ramygala ( „rami vieta”,  „ramus galas”).
Ramygala garsi Švento Jono Krikštytojo bažnyčia, senuoju malūnu, gardžiais vietinės kepyklos kepiniais, vieninteliu rajone išlikusiu knygynu, žmonėmis ir, žinoma, savo unikaliuoju Ožkų paradu. Labai gražiai apie Ramygalą aprašė dienraščio „Sekundė“ žurnalistė Vitalija Jalianiauskienė. Skaitykite daugiau: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/ant-sienu-surasyta-ramygalos-istorija/
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras įkurtas 1947 m. Jo juridinis statusas keitėsi kelis kartus. 2003 m. lapkričio 19 d. Lietuvos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-429 kultūros centras tapo atskira biudžetine įstaiga.
2016 m. kultūros centre įkurtas Ramygalos Atviras jaunimo centras, kuris tapo kultūros centro padaliniu.
Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras veiklą vykdo Daniūnų kaimo padalinyje ir Uliūnų daugiafunkciame centre.
Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis veikla vykdome visoje seniūnijoje ir už jos ribų.
Kultūros centro organizuojamos parodos yra eksponuojamos ir Ramygalos seniūnijos galerijoje „Voras“.

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.