Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Aš ir mano miestas

Sklando legendos, jog kadaise šiuose kraštuose medžiodavęs kunigaikštis su palyda. Pavargę medžiotojai čia apsistodavę nakvynei ir ramiai išsimiegodavę, todėl šią vietą ir imta vadinti Ramygala ( „rami vieta”,  „ramus galas”).

Ramygala, įsikūrusi apie 25 km į pietus nuo Panevėžio, šalia magistralės Via Baltica, prie Nevėžio intako - Upytės, yra vienintelis miestas Panevėžio r. Jam miesto teises suteiktos 1957 m.

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:

Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje

už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video).

Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys

nebus skelbiami be jų sutikimo.