Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

AJC vidaus taisyklės

1. Keiksmažodžiai mūsų centre nevartojami - nelaikai liežuvio 20 atsispaudimų;

2. Nenaudojam smurto;

3. Savo indus išsiplauname patys;

4. Kompiuterių kambaryje nevalgome ir negeriame;

5. Rūkyti, vartoti alkoholį ir narkotines, toksines ar kitas kenksmingas sveikatai medžiagas centre griežtai draudžiama;

6. Nešiukšlinti;

7. Čia visi lygūs !

8. Atperkame ką sulaužėme;

9. Gyvenkime draugiškai. :)

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:

Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje

už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video).

Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys

nebus skelbiami be jų sutikimo.