Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Darbo pasiūlymai

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras ieško meno vadovo darbui Daniūnų padalinyje.

Darbo funkcijos-organizuoti meno kolektyvo užsiėmimus, rengti kultūrines, projektines programas, inicijuoti koncertinę veiklą, mėgėjų meno kolektyvo dalyvių paiešką.

Darbo krūvis 0,5 etato, 20 val. per savaitę. Neterminuota darbo sutartis. Pareigybės lygis B.

Atlyginimo pastoviosios dalies bazinis koeficientas priklausys nuo profesinio darbo patirties.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai darbuotojui

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba aukštąjį neuniversitetinį meno srities išsilavinimą .

Gebėti dirbti komandoje ir savarankiškai, organizuoti meno kolektyvo darbą, rengti programas ir vadovauti; bendradarbiauti su kitų kultūros įstaigų bei kolektyvų darbuotojais; taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Pageidautina:

Išmanyti kultūrinių renginių organizavimo specifiką, kultūrinių projektų ir NVŠ programų rengimą ir jų įgyvendinimą, raštvedybos taisykles, mokėti dirbti MS Word, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis. Noras ir gebėjimas dirbti su meno mėgėjų teatro kolektyvu.

Privalumas – vairuotojo pažymėjimas.

Tel. pasiteiravimui (8 45) 592 382, 861565297.

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.