Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Mykolinės

Mykolinės Šit ir sulaukėm spalvotojo spalio, kai atsilygindama už dienos sutrumpėjimą ir šilumos praradimą, gamta dovanoja nuostabaus grožio spalvų šėlsmą, o Ramygaloje tradiciškai šėlsta visa bendruomenė, susieidama kartu švęsti Mykolinių. Tai ne tik bulviakasio pabaigos ir derliaus, bet ir mūsų bendrystės šventė. Šventinis šurmulys prasideda jau išvakarėse, kai Ramygalos gimnazijos pradinių klasių mokiniai ir lopšelio-darželio „Gandriukas“ vaikučiai papuošia šventorių floristiniais rudens paveikslais ir derliaus Mykoliukais. Šiemetė šventė Ramygalos parapijai išskirtinė, nes tai pirmi šv. Mykolo Arkangelo atlaidai su naujai paskirtu Ramygalos klebonu Alfredu Puško. Atlaidų išvakarėse, šeštadienį, bažnyčioje vyko projekto „Gaudžia istoriniai vargonai“ koncertas ir poezijos vakaras. Bažnyčios skliautais aidėjo vargonininkės Dovilės Savickaitės ir violončelininkės Daivos Čepulienės atliekami muzikiniai kūriniai. Sekmadienį atlaiduose viešėjo svečias, iš Ramygalos kilęs kunigas Povilas Miškinis. Po Šv. Mišių bažnyčioje vyko sakralinės muzikos kūrinius atliko Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė. Iš bažnyčios žmonės rinkosi į bulviniais blynais kvepiančią miesto aikštę ir trankia liaudiška muzika pasitiko iš Upytės, su gražia palyda, atriedėjusi, į milžinišką trispalvę bulvę panašų rutulį, tautinį šaliką. Gimęs Geležiuose ir keliaujantis per visą Lietuvą, kad kuo daugiau žmonių prisidėtų prie jo auginimo iki Lietuvos valstybės 100-mečio sukakties. Šios pilietinės iniciatyvos autorė Jovita Barolienė garbę bei pareigą perimti mezgimo organizavimą patikėjo panašios patirties turinčiai, Ramygalos seniūnijos socialinei darbuotojai Aušrai Volkovienei. Mat prieš penkis metus, tuomet Ramygalos gimnazijoje dirbusi Aušra taip pat buvo sumaniusi ir įgyvendinusi draugystės šaliko mezgimo akciją. Mykolinės senovėje buvo itin svarbi rudens data – duoklių surinkimo metas. Supylus į aruodus išaugintą derlių būdavo privalu kunigaikščio dalį atskirti. Mes irgi atskyrėm duoklę šių laikų kunigaikščiams, kitaip sakant valdžios atstovams. Šventėje viešėjusiems LR Seimo nariams: G. Burokienei, R. Juknevičienei, P. Nevuliui, Panevėžio raj. Savivaldybės mero pavaduotojui A. Pociui ir juos atlydėjusiam Ramygalos seniūnui V. Chirv buvo įteiktos valdžios regalijos – karūnos ir skeptrai, t.y. kepėjų kepurės ir bulvių skustukai, kad išsiaiškintume, kas mikliausiai skūrą lupa. Po varžytuvių ir jiems suteikto sveikinimo žodžio, svečiai iškeliavo į virtuvę blynų kepti. Jų iškeptos porcijos buvo parduotos žiūrovams, o gauti pinigėliai paaukoti knygos apie Ramygalos krašto šviesuolę Motiną Mariją K. Kaupaitę leidybai. Kol milžiniškose keptuvėse čirškėjo blynai, kilimu-kompasu smagiai žingsniavo vaikų darželio „Gandriukas“ puošni ekspertų komanda, ginkluota hidrometeorologiniais radarais – vėjo malūnėliais, kad nustatytų vėjo kryptį ir artėjančios žiemos orų tendencijas, nes Mykolinės žinomos ir kaip vėjų diena. Muzikinę šventės programą padovanojo Liūdynės kultūros centro kaimiškos muzikos kapela, vad. A. Maslauskas, o šokių sūkuryje sukosi ir žiūrovus kartu šokti kvietė Ramygalos gimnazijos šokių kolektyvai, vad. R. Rakašienė. Buvo surengtos ir smagios rungtys, kurių nugalėtojai apdovanoti kultūros centro keramikos būrelio vaikų bei jų vadovių S. Šlevaitės ir L. Kubiliūnienės sukurtais originaliais šamotiniais klevo lapais ir obuoliais. O atsisveikindamos renginio vedėjos G. Bakanavičienė ir A. Palionienė visiems linkėjo iki dagos pritekti naudos, t.y., kad iki kito derliaus aruoduose gėrybių pakaktų. Už įvairiaspalvėmis daržovių kompozicijomis išpuoštą aikštę sakome „Ačiū“ ūkininkei ir Daniūnų padalinio vadovei Salvinai Kievinienei, už šventės organizavimą ir tradicijų puoselėjimą dėkojame Ramygalos bendruomenei, parapijai, gimnazijai, darželiui ir visiems, visiems žmonėms dirbusiems ir šventusiems kartu. Meno vadovė Audronė Palionienė, vargonininkas Mantas Masiokas

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.