Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Padėkos vakaras 2017

2017 m. gruodžio 28 d. Ramygalos kultūros centre padėkos ir gerumo simboliai - rankų darbo lėkštės, penktadienio vakarą nukrito į tinkamas rankas. Kartais reikia sustoti ir pasvarstyti, kas nuveikta ir ką dar gali nuveikti, kam ir už ką turi padėkoti. Kiekvienam atskirai ir visiems kartu palinkėti ir toliau mylėti savo miestą, kurti ir plėsti Ramygalos kultūrą, nes nuo kiekvieno iš mūsų priklauso miesto gerovė. 

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.