Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Respublikinis maršinių šokių festivalis

Ramygaloje įvyko pirmasis respublikinis maršinių šokių festivalis

Du savaitgalius Ramygalos kultūros centre ir jo prieigose netilo šventinis klegesys. Balandį išlydėjome renginių ciklu, kuriame minėjome  kultūros centro 65-metį , o gegužę pasitikome nauju kultūros produktu: Lietuvoje dar negirdėtu-neregėtu respublikiniu maršinių šokių festivaliu. Jo sumanytoja meno vadovė Renata Rakašienė  savo „kūdikiui“ davė „Gintarinės žvaigždės“  vardą. Unikalų festivalio simbolį sukūrė menininkė, Ramygalos kultūros centro  parodų koordinatorė Stanislava Šlevaitė. Kadangi Panevėžio rajonas garsėja varinių pučiamųjų instrumentų orkestrais, čia turi gyvuoti ir maršiniai šokiai. Į pirmąjį festivalį susirinko daugiau kaip 100 dalyvių iš trijų Lietuvos savivaldybių. Renginį pradėjo patys mažiausieji orkestrantai ir šokėjos: Ramygalos kultūros centro varinių pučiamųjų instrumentų orkestras  ,,Remmangalen“ , vad. Laimutis Raziūnas ir Ramygalos gimnazijos  šokių kolektyvas „Ugnis“ , vad. Renata Rakašienė (antrų-ketvirtų klasių mokiniai). Visiems buvo smalsu pamatyti Raseinių kultūros centro šokių kolektyvą „Nuotaika“, kuriam vadovauja Aušra Jukilaitienė, nes tai vienintelis kolektyvas, maršinius šokius šokantis poromis. Akį traukė ryškūs merginų choreografinių grupių šokėjų kostiumai, o ritmiški ir gracingi šokiai buvo palydimi plojimais, šypsenom ir šūksniais. Be jau minėtų kolektyvų festivalyje dalyvavo Panevėžio Žemynos progimnazijos choreografinė merginų grupė „Revy“, vadovė Vida Pučkienė, Panevėžio rajono kolektyvai: Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos  šokių grupė „Don’t stop“, vadovė  Asta Saikauskienė, Krekenavos kultūros centro choreografinė grupė „Padaužos“, vadovė Rita Šantarienė,  Šilagalio kultūros centro Katinų padalinio šokių kolektyvas  „Salida“, vadovė Asta Skujytė ir Ramygalos gimnazijos kolektyvas „Flex“, vadovė Renata Rakašienė.
Laimindama šį festivalį net ir saulė negailėjo šiltų spindulių: gegužės 5 d. kieme karaliavo šiltas ir jaukus pavasarinis oras, o Ramygalos kultūros centre – jaunystė. Šį jaunatvišką maršinių šokių festivalį „Gintarinė žvaigždė 2017“ vedė šmaikštūs ir žavūs ramygaliečiai Edvinas Želnys ir Jokūbas Čyplis. O kolektyvų draugystę užtvirtinančioje diskotekoje gyvai dainavo Titas Astafejevas ir Benas Palionis iš Panevėžio. Kultūros centro direktorė, įteikdama vadovams padėkas, kvietė kitais metais ir vėl susirinkti į Ramygalą, kur maršinių šokių ritmu į delnus kris gintarinės žvaigždės.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvaujantiems veikloje ir, žinoma, tiems kas ateina matyti, žiūrėti ir jausti. Visi glauskimės prie meno širdies, kartu aukime, kurkime ir džiaukimės, kad esame šio laikmečio kultūros vėliavnešiai, puoselėjantys senas ir kuriantys naujas tradicijas.
  Meno vadovė Audronė Palionienė

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.