Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Vidaus darbo užmokestis

Vidutinis 2017 m. darbo užmokestis (bruto).

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2017 m. I ketv. Eur

2017 m. II ketv. Eur

2017 m. III ketv. Eur

2017 m. VI ketv. Eur

Administracija

Direktorė,

 vyr. buhalterė

1,5

1230

1230

1236

1236

Kultūros ir meno darbuotojai

Meno vadovai,  padalinio vadovas, parodų koordinatorius, jaunimo darbuotojai

7

564

604

638

671

Kiti darbuotojai

Valytojos

1,25

380

380

380

380

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.