Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Romansų ansamblis "ROMANTIKA"

.            Ramygalos kultūros centro romansų ansamblis  susibūrė 2014 metų rudenį.  Kolektyvas atlieka romansus bei lietuvių liaudies dainas.  Ansamblio repertuare įvairios tematikos dainos: apie tėvynę, meilę, draugystę, gamtą, darbą ir t.t.  Atliekami kūriniai jausmingi, nuoširdūs bei melodingi. Romansų ansamblis sėkmingai pasirodo vietiniuose renginiuose, išvykose, koncertuoja rajoniniuose renginiuose bei šventėse.
MENO VADOVĖ SIMONA DYRAITĖ

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.