Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Dailės studija "MENŲ TERAPIJA"

Programa skirta 6-11 m. ir 12-16 m. vaikams, norintiems gilintis į tautodailės paveldą, jos pritaikymą šiuolaikiniame gyvenime, taip pat susipažinti su šiuolaikinėmis menų technologijomis ( Ebru, piešimas smėliu,šilko tapyba...) lavinti kūrybinius, kinestetinius gebėjimus, tenkinti saviraiškos poreikius, stiprinti socialinius įgūdžius ir vystyti estetinį išprusimą.

Vadovės : Loreta Kubiliūnienė

                 Stanislava Šlevaitė

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.