Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Folkloro grupė "Dobilė"

.            Ramygalos kultūros centro folkloro grupė "Dobilė" susibūrė 2014 metų rudenį.  Kolektyvas atlieka lietuvių liaudies dainas bei romansus.  Atliekami kūriniai jausmingi, nuoširdūs bei melodingi. Folkloro grupė "Dobilė" sėkmingai pasirodo vietiniuose renginiuose, išvykose, koncertuoja rajoniniuose renginiuose bei šventėse.
MENO VADOVĖ SIMONA DYRAITĖ

 

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.