Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Jaunimo teatras "VA TAIP VA!"

Jaunimo teatro studija gyvuoja nuo 2015 m.

Nuo 2018 m. jos vardas „Va taip, va!“
Jaunimo teatro studija sceninės raiškos metodais ugdo dvasines, kūrybines ir fizines jaunuolių išgales, padeda įgyti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą saviraiškai ir aktyviam dalyvavimui meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime. Tenkina dalyvių sociokultūrinius poreikius, ugdo jų kūrybinį mąstymą, stimuliuoja kūrybinę vaizduotę stebint, analizuojant, vertinant, interpretuojant, kuriant.Vadovė Audronė Palionienė
Teatras – neišsemiama lobių skrynia. Kviečiu visus norinčius, kuo dažniau ten pasinerti.

Veikla:
Jaunimo teatro studija stato spektaklius, pristato juos visuomenei, dalyvauja konkursuose, festivaliuose, peržiūrose. Poetinę muzikinę kompoziciją „Po Dievo dangumi – mano tauta“ rodė Panevėžio muzikiniame teatre 2015 m., Pažaislio festivalyje Kaune, regioniniame „Šimtakojo“ konkurse Utenoje 2017 m.

Pastatyti spektakliai:
Poetinė muzikinė kompozicija „Po Dievo dangumi – mano tauta“, scenarijus Audronė Palionienės, 2015 m.
Muzikinė pasaka „Eglė Žalčių karalienė“, pagal Salomėją Nerį, 2016 m.
„Raistakalnis arba Auksinės žuvelės paslaptis“, Jeronimas Laucius, 2017 m.

MENO VADOVĖ AUDRONĖ PALIONIENĖ

„Raistakalnis arba Auksinės žuvelės paslaptis“
   
„Po Dievo dangumi – mano tauta“

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.