Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Teatro trupė "Ąžuolynė"

MENO VADOVĖ AUDRONĖ PALIONIENĖ

     

Kūrybinis darbas su žmonėmis mane VEŽA.

Džiaugiuosi, galėdama ir kitus vežti į slėpiningą teatro pasaulį.

Ačiū, kad man suteikiate tokią galimybę.“

Teatro veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus meno mėgėjai, norintys realizuoti gebėjimus bei tobulinti savo asmenybę per meninę raišką. Kolektyvas yra atviras ir mielai priima naujus narius.
 Kviečiame !
Mėgėjų teatras savo veikla ugdo visuomenės kūrybiškumą ir iniciatyvumą, formuoja vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, sudaro tinkamas sąlygas jų saviraiškai, suteikiant trupės nariams meno ir aktorinio meistriškumo pradmenis, nuolat ugdant ir lavinant jų gebėjimus.
Teatro kolektyvas stato naujus spektaklius ir pristatyto juos visuomenei, dalyvauja kultūros centro organizuojamuose renginiuose ar įvairiuose projektuose; rajoniniuose bei respublikiniuose festivaliuose, peržiūrose; tarptautiniame festivalyje „Prie dvaro“ Taujėnuose. Praėjo atranką į 2018-ųjų metų Dainų šventės Teatro dieną.
„Ąžuolynė“ bendradarbiauja su kitais kultūros centro kolektyvais.
„Ąžuolynės“ kūrybinė veikla:
Komiška miniatiūra „Ech, tie naujokai!“, pagal Vytautę Žilinskaitę 2014 m.
Miniatiūra: „Gimimas“, sukurta Lietuvos valstybės dienos projektui „Čia mūsų žemė“, 2016 m.
Spektakliai: „Septynios ožkenos“, K. Sajos komedijos motyvais  2015 m.
„Pergyventų jausmų atogarsis“, partizano Balčio dienoraščio motyvais (bendras kūrybinis projektas su kapela „Senoliai“, vad. G. Bakanavičienė), 2015 m.
„Eglės namai“, G. Mareckaitės baladė 2016 m.
„Amžinasis keleivis“, Vydūno kūrybos motyvais, 2017 m.
„Kad sugrįžčiau“, (bendras kūrybinis projektas su vokaliniu moterų ansambliu „Aušra“, vad. K. Raziūnienė) pastatytas knygos apie Motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę pristatymui, scenarijaus autorė A. Palionienė, 2017 m.

„Ąžuolynės“ gimtadienis 2014 m. sausio mėn                 

"Ąžuolynės " artistai Ramygalos miesto šventėje

„Ech, tie naujokai!“, pagal Vytautę Žilinskaitę 2014 m., Taujėnai

„Pergyventų jausmų atogarsis“, partizano Balčio dienoraščio motyvais (bendras kūrybinis projektas su kapela „Senoliai“, vad. G. Bakanavičienė), 2015 m., Ramygala

 "Gimimas", Čičinsko piliakalnis Upytėje, Lietuvos valstybės diena 2016 m. Kūdikio vaidmenį atliko 3 mėnesių Adelė Kubiliūnaitė 

„Pergyventų jausmų atogarsis“, partizano Balčio dienoraščio motyvais, 2017 m., Krekenava

„Septynios ožkenos“, K. Sajos komedijos motyvais  2015 m., Surviliškis Kėdainių raj.

„Septynios ožkenos“, K. Sajos komedijos motyvais  2015 m., Surviliškis Kėdainių raj.

„Kad sugrįžčiau“, (bendras kūrybinis projektas su vokaliniu moterų ansambliu „Aušra“, vad. K. Raziūnienė) pastatytas knygos apie Motiną Mariją Kazimierą Kaupaitę pristatymui, scenarijaus autorė A. Palionienė, 2017 m.,  Jotainiai

„Amžinasis keleivis“, Dainų šventės peržiūra Utenoje su aktorium ir režisieriu V.

„Eglės namai“, 2016 m. Krekenava

„Eglės namai“, 2017 m. Panevėžio bendruomenių rūmai

Vadovės A. Palionienės laimėtas Pirmos vietos diplomas pasakotojų konkurse „Pilimutės šposai“ Miežiškiuose

S. Meškonienė pasakotojų konkurse „Pilimutės šposai“ Miežiškiuose

Išlydim 2017 m. su viltim, kad 2018-ieji taip pat bus dosnūs kūrybos vaisiais


Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.