Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

finansinių ataskaitų rinkiniai;

FINANSINĖS ATASKAITOS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI  

2016 metai

2017 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.


2018 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv.

2019 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

2020 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

2021 metai

I ketv.

II ketv.

III ketv

  • 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 
  • Veiklos rezultatų ataskaita
  • Finansinės būklės ataskaita 
  • Vsafas

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.