Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Korupcijos prevencija

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centras yra suinteresuotas, kad teikinat Kultūros centro paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų.

Už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus yra numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

Į Kultūros centrą gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Kultūros centro darbuotojų padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Kultūros centre yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. Apie Kultūros centro darbuotojų neteisėtus veiksmus prašome pranešti telefonu (8 45) 592 382 arba el. paštu , pašto adresu Vadoklių g. 14, Ramygala. Anonimiškumą garantuojame. 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Apie korupcinio pobūdžio veikas taip pat galite pranešti: Specialiųjų tyrimų tarnybai, visa parą veikiančiu ,,karštos linijos“ telefonu (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu . Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Panevėžio esančiame Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22.

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.