Ramygalos AJC
Ramygalos AJC
Ramygalos AJC Ramygalos AJC

Turite klausimų, teiraukitėsTel. : (8-45) 592382

Renginių kalendorius

2022 metų gruodžio mėnesio Ramygalos kultūros centro darbo planas
DATA LAIKAS RENGINYS

VIETA

1

Muzikinis sveikinimas Naujųjų metų proga

Virtualus renginys, Ramygalos fb paskyra ,,Ramygalos kultūra

6

15.00

Susitikimas su socialiniais partneriais ,,Ką neša 2022 metų Trys Karaliai‘‘ Ramygalos kultūros centras
13 8.00 Dalyvavimas akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija‘‘ Ramygalos kc.
11, 14, 17 15.00 3D spausdinimo mokymai jaunimui 14-19m. (įgyvendinant tarptautinio Erasmus+ programos strateginį partnerystės projektą "Young Creators Discover 3D") Ramygalos AJC
13 18.00 Dainų vakaras laisvei

Ramygalos kc.

29 15.00 Rokiškio kultūros centro liaudies teatro spektaklis ,,Demokratija“ Ramygalos kc.
2022 metų sausio mėnesio Ramygalos kultūros centro darbo planas
DATA LAIKAS RENGINYS VIETA
21 10.00  LAJCA visuotinis susirinkimas Druskininkų Atviras jaunimo centras
2022 metų sausio mėn. parodos
DATA LAIKAS RENGINYS VIETA
3-31 8.00–18.00 Kultūros centro 2021 m. švenčių fotografijų paroda ,,Mūsų metai“ Ramygalos kultūros centras

Dėl įsigaliojusio Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ informuojame:  Dalyvaudami renginyje Kultūros centro patalpose ar Kultūros centro organizuojamame renginyje už kultūros centro ribų, galite būti užfiksuoti vaizdo medžiagoje (fotografija, video). Vaizdo medžiagoje užfiksuoti asmenys nebus identifikuojami ir jų asmens duomenys nebus skelbiami be jų sutikimo.